Agricultură

Efectivul animalelor

Fondul forestier și volumul de lemn recoltat

Fondul funciar

Îngrăşăminte chimice şi pesticide folosite în agricultură

Parcul de tractoare

Producţia agricolă animală

Producţia agricolă de bunuri şi servicii agricole

Producţia agricolă vegetală

Producţia medie la hectar la principalele culturi

Producţia totală de fructe

Suprafaţa cultivată în profil teritorial de exploatare, cu principalele culturi

Suprafaţa viilor pe rod și producţia de struguri