Cāstigul salarial nominal mediu net lunar, pe activităţi ale economiei naţionale ( activităţi CAEN Rev. 1)

                                                                                                                                                                                                                                              ron/salariat

 

Regiunea

Activitatea - CAEN Rev. 1

1995

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

 

Centru

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total economie

204820

197

273

344

445

549

661

779

937

1535

 

Agricultura, vānatoare si silvicultura

172416

166

229

288

379

475

524

609

760

1210

 

Pescuit si piscicultură

178167

137

203

249

392

441

398

454

669

904

 

Industrie

216259

205

276

344

445

552

658

749

904

1452

 

din care:

Industrie extractiva

303779

350

454

609

752

1022

907

1444

1938

3341

 

Industrie prelucratoare

207550

188

254

316

412

604

512

679

824

1307

 

Energie electrica si

301787

321

439

560

725

1159

876

1341

1535

2643

 

termica, gaze si apa

 

Constructii

218013

185

268

324

410

507

579

681

868

1370

 

Comert

167098

136

194

244

337

400

487

578

756

1166

 

Hoteluri si restaurante

160101

141

204

225

313

378

439

470

565

888

 

Transport, depozitare si comunicatii

245845

244

361

485

623

718

756

860

999

1732

 

Intermedieri financiare

373307

462

648

872

1038

1382

1700

1727

2122

3474

 

Tranzactii imobiliare si alte servicii

194380

186

271

303

431

545

575

739

881

1438

 

Adminis-tratie publica si aparare

194262

287

381

479

628

798

1053

1453

1876

3230

 

Īnvatamānt

188749

204

273

381

460

604

784

1024

1069

1930

 

Sanatate si asistenta sociala

166952

167

258

309

406

508

697

879

969

1633

 

Celelalte activitati ale economiei 

naţionale

162915

158

219

308

364

448

554

635

760

1266

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Sursa: Cercetarea statistică privind costul forţei de muncă īn anul 2008

        NOTA:Datele pe 1995 sunt exprimate in ROL

 

    Cāstigul salarial nominal mediu net lunar, pe activităţi ale economiei naţionale (activităţi CAEN Rev. 2) īn Anul 2015

                                                                                                                                                                                                                                                                    ron/salariat

Activitatea - CAEN Rev. 2

Centru

Alba

Braşov

Covasna

Harghita

Mureş

Sibiu

 

Total economie

1661

1588

1783

1400

1375

1630

1822

Agricultură, silvicultură şi pescuit

1385

1584

1360

1150

1118

1353

1626

Industrie

1768

1679

1955

1380

1297

1718

2005

 

 

3161

2237

2252

1559

2007

3467

4058

din care:

Industrie extractiva

1685

1617

1939

1346

1238

1502

1910

Industrie prelucratoare

3106

3244

2916

2959

2243

3663

2985

 

Energie electrica si

1584

1566

1673

1571

1403

1603

1538

                  termica, gaze si apa

Construcţii

1373

1331

1447

1253

1023

1418

1455

Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; repararea autovehiculelor şi motocicletelor

1354

1103

1485

1102

1177

1376

1513

Transport şi depozitare

1620

1545

1585

1346

1388

1590

1860

 

Hoteluri şi restaurante

1053

876

1059

984

895

991

1333

Informaţii şi comunicaţii

2905

1632

3802

1605

1197

2189

2959

Intermedieri
financiare şi asigurări

2769

2494

2941

2510

2335

2753

2929

Tranzacţii imobiliare

1301

1382

1202

1589

1112

1520

1332

Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice

2109

2033

2479

1320

1626

1818

2110

Activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii suport

1346

1254

1345

1129

1098

1468

1405

Administraţie publică şi apărare; asigurări sociale  din sistemul public

2566

2703

2654

2525

2275

2483

2627

Īnvăţămānt

1752

1910

1552

1848

1895

1800

1655

Sănătate şi asistenţă socială

1618

1457

1724

1534

1535

1664

1638

Activităţi de spectacole, culturale şi recreative

1209

1114

1192

1179

1062

1202

1353

Alte activităţi de servicii

1148

1663

1093

924

1013

983

1062

 

Sursa: Cercetarea statistică privind costul forţei de muncă - 2012.