*Num?rul mediu al salaria?ilor, pe activit??i ale economiei na?ionale īn Regiunea Centru īn Anul 2015* num?r persoane** * Activit??i - CAEN Rev.2* *Centru* Alba Bra?ov Covasna Harghita Mure? Sibiu *Total economie* *590125* 80782 160470 47500 59423 122045 119905 * Agricultur?, silvicultur? ?i pescuit* *13137* 2893 3153 1691 1575 2209 1616 *Industrie din care:* *215214* 33320 53302 18737 19920 40880 49055 *Industrie extractiv?* *7654* 1175 773 214 546 2831 2115 *Industrie prelucr?toare* *190213* 29674 47354 17340 17595 34168 44082 *Produc?ia ?i furnizarea de energie electric? ?i termic?, gaze, ap? cald? ?i aer condi?ionat* *5480* 875 1616 237 542 1406 804 *Distribu?ia apei; salubritate, gestionarea de?eurilor, activit??i de decontaminare* *11867* 1596 3559 946 1237 2475 2054 *Construc?ii* *41030* 5419 11537 3229 3714 9054 8077 *Comer? cu ridicata ?i cu am?nuntul; repararea autovehiculelor ?i motocicletelor* *91904* 11338 27033 7480 9502 21143 15408 *Transport ?i depozitare*//** *32985* 4065 9614 1982 2271 6993 8060 *Hoteluri ?i restaurante* *19071* 1928 6459 1517 2253 3424 3490 *Informa?ii ?i comunica?ii* *11254* 442 5007 448 1123 2144 2090 *Intermedieri financiare ?i asigur?ri* *7418* 823 1981 499 666 1420 2029 *Tranzac?ii imobiliare* *2476* 225 1084 70 162 373 562 *Activit??i profesionale, ?tiin?ifice ?i tehnice* *11389* 1244 4561 817 915 1738 2114 *Activit??i de servicii administrative ?i activit??i de servicii suport* *27903* 2496 9865 1469 1967 5118 6988 *Administra?ie public? ?i ap?rare; asigur?ri sociale din sistemul public* *20906* 3670 5397 1851 2591 4190 3207 *Īnv???mānt* *44550* 5968 9911 3882 6640 10337 7812 *S?n?tate ?i asisten?? social?* *39219* 5507 8577 3086 4837 10627 6585 *Activit??i de spectacole, culturale ?i recreative* *7771* 740 2309 588 743 1639 1752 *Alte activit??i de servicii* *3898* 704 680 154 544 756 1060 * * * * *Sursa**: *Cercetareastatistic? privind costul for?ei de munc? - 2014.**