Activităţi de poştă

 

       Anii

Activităţile de poştă

Corespondenţă şi imprimate

Colete poştale

Trimiteri recomandate

     Trimiteri cu valoare declarată

(mii bucăţi)

(mii bucăţi)

(mii bucăţi)

(mii bucăţi)

2011

1777

16

669

12

2012

1748

11

720

13

2013

1283

11

702

13

2014

411

25

570

-

2015

444

31

525

-

2016

215

34

643

1