Unități active, cifra de afaceri, investitiile brute și nete în anul 2016 în județul Alba 

 

Activitatea (secțiuni CAEN Rev.2)

Unități active (număr)

Cifra de afaceri
(milioane lei
prețuri curente)

Investiții brute
(milioane lei prețuri curente)

Investiții nete
(milioane lei
prețuri curente)

Total

7388

17706

1775

1773

Industrie extractivă

27

170

30

30

Industrie prelucrătoare

1088

9786

1060

1060

Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat

16

319

51

51

Distribuția apei; salubritate, gestionarea deșeurilor, activități de decontaminare

52

186

35

35

Construcții

802

874

50

50

Comerț cu ridicata și cu amănuntul; repararea autovehiculelor și motocicletelor

2295

4387

361

361

Transport, depozitare și activități de poștă și de curier

908

1204

116

116

Hoteluri și restaurante

494

202

18

18

Informații și comunicații

180

108

10

10

Tranzacții imobiliare, Activități profesionale, științifice și tehnice, Activitati de servicii administrative si activitati de servicii suport

1105

317

30

30

Învățământ 1)

67

10

1

1

Sănătate și asistență socială 1)

146

50

8

8

Activitati de spectacole, culturale si recreative, Alte activități de servicii

208

93

5

5

 

1) Include numai unitatile locale cu activitate de învatamânt sau sanatate si asistenta sociala,organizate ca societati comerciale.