CĀŞTIGUL SALARIAL NOMINAL MEDIU BRUT LUNAR PE ACTIVITAŢI ALE ECONOMIEI NAŢIONALE ( CAEN REV.2)

                                                                                                                                             - lei -

 

2011

2012

2013

2014

2015

2016

TOTAL JUDEŢ, din care īn:

1683

1746

1818

1976

2193

2434

Agricultură, silvicultură şi pescuit

1619

1432

1807

2003

2194

2543

Industrie total, din care:

1776

1821

1941

2105

2315

2585

- industria extractivă

2631

2564

2809

2966

3126

3288

- industria prelucratoare

1656

1694

1837

1997

2226

2514

- productia şi furnizarea de energie electrică si termică, gaze, apă caldă si aer condiţionat

4168

4383

4171

4260

4540

4624

- distributia apei; salubritate, gestionarea deşeurilor, activitaţi de decontaminare

1878

2007

2102

2139

2159

2343

Construcţii

1637

1779

1419

1550

1829

1926

Comerţ cu ridicata si cu amanuntul; repararea autovehiculelor si motocicletelor

1149

1118

1192

1331

1512

1773

Transport si depozitare

1716

1819

1732

1892

2128

2377

Hoteluri si restaurante

908

916

883

1013

1195

1421

Informaţii si comunicaţii

2979

2731

2264

2535

2232

2834

Intermedieri financiare si asigurări

3227

3273

3303

3323

3481

3451

Tranzacţii imobiliare

902

1856

1037

2211

1933

2755

Activitaţi profesionale, stiintifice si tehnice

2607

3036

2688

3281

2776

2393

Activităţi de servicii administrative si activităţi de servicii suport

1181

1031

1332

1463

1722

1672

Administratie publica si apărare; asigurari sociale din sistemul public

2534

2781

3000

3512

3741

3803

Īnvăţămānt

1726

1848

1985

2190

2697

2901

Sănătate si asistenţă socială

1459

1653

1807

1820

2011

2541

Activitaţi de spectacole, culturale si recreative

1283

1317

1347

1349

1519

1822

Alte activitaţi de servicii

1202

1347

1338

2083

2299

2525