CĀŞTIGUL SALARIAL MEDIU NET LUNAR PE ACTIVITĂŢI ALE ECONOMIEI NAŢIONALE ( CAEN REV. 2)

                                                                                                                                                  - lei -

 

2011

2012

2013

2014

2015

2016

TOTAL JUDEŢ, din care īn:

1228

1276

1323

1433

1588

1767

Agricultură, silvicultură şi pescuit

1178

1046

1324

1443

1584

1843

Industrie total, din care:

1295

1333

1415

1527

1679

1876

- industria extractivă

1864

1822

2010

2123

2237

2352

- industria prelucratoare

1212

1245

1343

1451

1617

1829

- producţia si furnizarea de energie electrică si termică, gaze, apa caldă şi aer conditionat

3005

3168

2989

3038

3244

3302

- distributia apei; salubritate, gestionarea deseurilor, activitaţi de decontaminare

1349

1438

1503

1554

1566

1677

Construcţii

1188

1278

1024

1130

1331

1409

Comerţ cu ridicata si cu amanuntul; repararea autovehiculelor si motocicletelor

850

832

875

969

1103

1302

Transport si depozitare

1249

1327

1259

1375

1545

1733

Hoteluri si restaurante

673

681

649

756

876

1052

Informaţii si comunicaţii

2161

1983

1643

1831

1632

2125

Intermedieri financiare si asigurări

2327

2357

2371

2380

2494

2482

Tranzactii imobiliare

652

1334

770

1566

1382

2010

Activitati profesionale, ştiinţifice si tehnice

1911

2217

1969

2403

2033

1732

Activitaţi de servicii administrative si activitaţi de servicii suport

869

770

994

1069

1254

1225

Administratie publică si aparare; asigurări sociale din sistemul public

1818

1998

2154

2524

2703

2732

Īnvătămānt

1255

1351

1422

1584

1910

2075

Sănătate si asistenţă socială

1074

1209

1317

1326

1457

1840

Activitaţi de spectacole, culturale si recreative

945

975

990

989

1114

1325

Alte activitaţi de servicii

887

986

983

1505

1663

1836