EFECTIVUL SALARIAŢILOR PE ACTIVITĂŢI (CAEN REV. 2) LA SFÂRŞITUL ANULUI

                                                                                                                                         - persoane -

 

2011

2012

2013

2014

2015

2016

TOTAL  SALARIAŢI, din care în:

77805

80791

82825

83775

87576

91768

- Agricultură, silvicultură şi pescuit

2513

2731

2903

2914

3160

3312

- Industrie –total, din care :

31883

32673

32957

33743

35983

37671

   - industrie extractivă

875

1067

1184

1300

1251

1282

   - industrie prelucrătoare

28461

29147

29402

29908

32175

33888

- producţia şi furnizarea  de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat

962

944

763

916

852

847

- distribuţia apei, salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de decontaminare

1585

1515

1608

1619

1705

1654

- Construcţii

4719

5017

5224

5418

5801

6544

- Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, repararea autovehiculelor şi   motocicletelor

11671

11646

11860

12107

12394

13088

-Transport şi depozitare

3913

4254

4370

4332

4479

4721

- Hoteluri şi restaurante

1532

1763

1952

2116

2257

2610

- Informaţii şi comunicaţii

461

548

486

450

486

562

- Intermedieri financiare şi asigurări

1152

1106

951

882

924

943

- Tranzacţii imobiliare

143

162

200

208

262

314

- Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice

1826

2142

1979

1687

1737

1694

- Activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii suport

1226

1672

2777

2306

2848

2532

- Administraţie publică şi apărare ; asigurări sociale din sistemul public

3599

3562

3762

3754

3778

4024

- Învăţământ

5950

6334

6391

6299

5946

5852

- Sănătate şi asistenţă socială

6141

6001

5583

5879

5848

6517

- Activităţi de spectacole, culturale şi recreative

595

667

852

1024

906

733

- Alte activităţi de servicii

481

513

578

656

767

651