U.M.

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Fondul forestier-total

Mii ha

206,6

206,1

206,2

206,5

203,7

203,9

Suprafaţa pădurilor

Mii ha

202,3

201,5

201,5

201,8

199

199,3

     -Răşinoase

Mii ha

74,8

73,9

73,4

73

69,1

69,1

     -Foioase

Mii ha

127,5

127,6

128,1

128,8

129,9

130,2

Suprafaţa terenurilor pe care s-au executat regenerări artificiale

Ha

248

269

282

368

390

292

Volumul de lemn recoltat

Mii mc

665,3

664,7

589,9

642,7

499,3

445,0