LINIILE DE CALE FERATĂ N EXPLOATARE

-km-

 

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Lungimea căilor ferate,

din care:

230

230

230

230

230

230

- Electrificate

136

136

136

136

136

136

linii normale

230

230

230

230

230

230

- cu o cale

91

91

91

91

91

91

- cu 2 căi

139

139

139

139

139

139