ÎNVĂŢĂMÂNTUL DE TOATE GRADELE

 

ALBA

 

2011/

2012

2012/

2013

2013/

2014

2014/

2015

2015/

2016

2016/

2017

TOTAL

Număr unităţi

151

143

144

141

141

140

Populaţie şcolară

61925

60662

59584

59279

58001

57399

Copii in grădiniţe

12057

10180

9977

9789

9250

9212

Elevi înscrişi –total, din care:

45511

46537

45868

44819

43794

43123

   - Învăţământ de zi

42820

43964

43681

42530

41469

40664

   - Învăţământ seral

2150

2137

2036

2072

2168

2252

   - Învăţământ cu frecvenţă redusă

541

436

151

217

157

207

Studenţi şi cursanţi înscrişi în învăţământul superior-total

4357

3945

3739

3600

3751

3798

  - Învăţământ de zi

3934

3651

3415

3279

3368

3368

  - Învăţământ cu frecvenţă redusă

34

-

-

-

-

-

  - Învăţământ deschis la                          distanţă

389

294

324

321

383

430

Personal didactic

4367

4328

4414

4233

4208

4115

ÎNVĂŢĂMÂNT ANTEPREŞCOLAR

Copii înscrişi

x

x

x

134

142

241

Personal didactic

x

x

x

1

8

15

ÎNVĂŢĂMÂNT PREŞCOLAR

Grădiniţe de copii

21

18

17

16

15

15

Copii înscrişi

12057

10180

9977

9789

9250

8971

Personal didactic

693

604

653

652

635

630

ÎNVĂŢÂMÂNT PRIMAR

 ŞI GIMNAZIAL

 

 

Şcoli

89

85

84

84

85

83

Elevi înscrişi (clasa I-VIII)

27621

29517

29126

28446

28009

27522

   - din care în învăţământul   gimnazial

14286

14030

13540

13020

12727

12748

Personal didactic

2389

2464

2448

2317

2274

2210

    din care în învăţământul gimnazial

1515

1516

1498

1393

1371

1323

Şcoli speciale    

1

1

1

1

1

1

Elevi înscrişi

441

424

408

402

395

361

Personal didactic

121

108

111

120

110

108

ÎNVĂŢĂMÂNT LICEAL

Licee

36

35

36

36

36

36

Elevi înscrişi

16345

15272

14560

13635

12741

12454

Personal didactic

1094

1054

1127

1077

1127

1086

ÎNVĂŢĂMÂNT PROFESIONAL

 

Şcoli

-

-

-

-

-

-

Elevi înscrişi

380

482

624

1192

1620

1826

Personal didactic - total

-

-

-

19

2

8

ÎNVĂŢĂMÂNT POSTLICEAL

Şcoli

3

3

5

4

4

4

Elevi înscrişi

1165

1266

1558

1546

1424

1321

Personal didactic

27

39

22

13

11

10

ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR

Instituţii de învăţământ superior

2

2

2

1

1

1

Facultăţi

10

9

9

9

8

8

Studenţi înscrişi

4357

3945

3739

3600

4815

5064

Personal didactic

164

167

164

154

151

156

 

Notă: Începând cu anul şcolar 1999-2000 au fost redefinite unităţile şcolare independente din reţeaua sistemului de învăţământ