POPULAŢIA OCUPATĂ PE ACTIVITĂŢI (CAEN REV.2) ŞI SEXE (la sfrşitul anului) - mii persoane -

 

 

2011

2012

2013

2014

2015

2016

TOTAL SALARIAŢI, din care n:

158,1

163,4

163,3

159,6

159,2

159,9

din care femei

77,7

77,1

76,1

73,4

73,1

71,9

- Agricultură, silvicultură şi pescuit

48,5

49,5

47,1

45,3

39,8

34,4

din care femei

26,2

26,5

25

23,3

19,9

17,1

- Industrie total, din care :

44,7

45

45,9

46,1

50

53,9

din care femei

20,3

20,1

20,4

20,3

23,1

24,5

- industrie extractivă

0,9

1,1

1,2

1,3

1,2

1,3

din care femei

0,1

0,1

0,2

0,2

0,2

0,2

- industrie prelucrătoare

40,9

41,2

41,9

41,8

45,8

49,6

din care femei

19,7

19,5

19,7

19,6

22,3

23,8

- producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat

1,0

0,9

0,8

0,9

0,9

0,8

din care femei

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

- distribuţia apei, salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de decontaminare

1,9

1,8

2

2,1

2,1

2,2

din care femei

0,4

0,4

0,4

0,4

0,5

0,4

- Construcţii

6,9

7,1

7,5

7,6

8,1

9,2

din care femei

0,9

0,8

1,1

0,8

0,8

1

- Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, repararea autovehiculelor şi motocicletelor

22,2

22,4

23,7

22,9

23

22,7

din care femei

11,7

10,7

11,9

10,7

11

10,3

-Transport şi depozitare

8,9

9,6

9,1

8,2

8,3

8,8

din care femei

1,0

1

0,9

0,8

0,9

1

- Hoteluri şi restaurante

2,1

2,9

2,5

2,9

2,8

3,2

din care femei

1,6

2,2

1,6

2

2

2,1

- Informaţii şi comunicaţii

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,6

din care femei

0,2

0,2

0,2

0,1

0,2

0,2

- Intermedieri financiare şi asigurări

1,1

1,1

1

0,9

0,9

0,9

din care femei

0,9

0,9

0,7

0,7

0,7

0,7

- Tranzacţii imobiliare

0,2

0,4

0,6

0,3

0,7

0,7

din care femei

0

0,1

0,1

0,2

0,2

0,2

- Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice

2,2

2,4

2,4

2,2

2,2

2,2

din care femei

1

1,1

1

0,8

0,8

0,7

- Activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii suport

1,6

2,1

2,9

2,4

3

2,5

din care femei

0,7

0,9

0,6

0,8

1

0,8

- Administraţie publică şi apărare ; asigurări sociale din sistemul public

3,6

3,6

3,8

3,8

3,8

4

din care femei

2,1

2

2,2

2,2

2,2

2,3

- nvăţămnt

6,1

6,6

6,5

6,4

6,1

6,2

din care femei

4,3

4,7

4,7

4,7

4,4

4,4

- Sănătate şi asistenţă socială

6,6

6,5

6,1

6,4

6,5

7,2

din care femei

5,1

4,8

4,6

4,8

4,7

5,5

- Activităţi de spectacole, culturale şi recreative

0,6

0,7

0,8

1

0,9

0,7

din care femei

0,4

0,4

0,5

0,6

0,5

0,4

- Alte activităţi ale economiei naţionale

2,3

3

2,9

2,7

2,6

2,7

din care femei

1,3

0,7

0,6

0,6

0,7

0,7