PRODUCŢIA AGRICOLĂ VEGETALĂ                                                                                       -tone-

                                                                              

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Cereale boabe

251813

131896

230260

336985

300932

331257

Grâu şi secară

67398

35303

59171

70154

67046

68573

Orz si orzoaică

12312

8391

12916

14388

13869

15345

Porumb boabe

169456

83907

153390

244709

209365

237726

Leguminoase pentru boabe

100

53

97

241

264

166

Mazăre boabe

21

-

47

122

149

49

Fasole boabe

66

48

42

119

115

117

Plante uleioase

6764

3159

5054

11901

11939

14178

Floarea soarelui

3412

2516

2099

6630

8433

8853

Soia

765

188

184

218

568

1461

Rapiţa

1916

455

2756

4953

2938

3864

Sfeclă de zahăr

12303

9763

15307

20847

13663

12094

Tutun

67

35

18

30

28

12

Cartofi

99044

51679

47369

52022

47689

42690

Cartofi timpurii şi de vară

755

650

681

422

366

752

Cartofi de toamnă

98289

51029

46688

51600

47323

41938

Legume

62971

51108

76245

76427

98374

92110

Tomate

12249

10277

19194

18625

21874

18677

Ceapă uscată

8846

7497

9354

10204

16648

18607

Varză

14793

13236

20457

20487

24734

22755

Furaje perene (echivalent masă verde

306568

190669

248735

330549

339416

328853

Lucernă  ( masă verde )

145896

113314

55300

137407

148460

154397

Trifoi   ( masă verde )

30839

16469

53510

53445

56041

51613

Furaje verzi anuale

97609

63660

107660

168949

124068

133690

Porumb furajer

45677

38483

71990

85647

45847

53456

Rădăcinoase pentru nutreţ

25877

11687

48782

55071

70374

49405