NUMĂRUL  MINORILOR OCROTIŢI ĪN INSTITUŢIILE DE PROTECŢIE A COPILULUI

 

ALBA

Număr de unităţi

Număr de copii

 

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2011

2012

2013

2014

2015

2016

1) Centre de plasament de tip clasic

1

1

1

1

1

1

50

54

55

29

33

33

2) Servicii săptămānale

1

1

1

-

-

-

4

4

3

-

-

-

3) Case de tip familial (C.T.F.)

21

28

28

22

20

22

249

359

391

288

277

293

4) Centre de ingrijire sau recuperare de zi

3

6

5

7

14

18

88

177

182

232

401

487

5) Centre de tranzit

1

1

1

1

1

1

5

6

5

6

4

5

6) Centre rezidentiale pentru copii cu dizabilităţi

12

11

10

8

7

5

149

123

108

92

76

61

7) Centre maternale

2

2

2

2

2

2

6

6

1

5

6

8

8) Centru de primire minori de urgenţă

1

1

1

1

1

1

9

13

11

10

8

8

9) Aşezăminte sociale

2

1

1

2

2

1

23

10

12

29

29

13

10) Serviciul pentru dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă

1

1

1

1

1

1

7

4

3

31

29

27

 TOTAL GENERAL

45

53

51

45

49

52

590

756

771

722

863

935

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursa: Direcția Generală de Asistenţă Socială și Protecţia Copilului Alba