UNITĂŢI SANITARE PE FORME DE PROPRIETATE

 

ALBA

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Spitale

9

9

10

11

11

10

     -Proprietate publică

9

9

9

9

9

9

     -Proprietate privată

:

:

1

2

2

1

Ambulatorii integrate spitalului

9

9

9

9

9

9

     -Proprietate publică

9

9

9

9

9

9

Dispensare medicale

6

6

6

6

6

6

     -Proprietate publică

6

6

6

6

6

6

Centre de sanatate mintala

2

2

2

2

2

2

     -Proprietate publică

2

2

2

2

2

2

Unitati medico-sociale

1

1

1

1

1

1

     -Proprietate publică

1

1

1

1

1

1

Centre medicale de specialitate

1

2

2

1

4

6

     -Proprietate publică

1

1

1

1

1

1

     -Proprietate privată

:

1

1

:

3

5

Cabinete medicale de medicină generală

9

9

9

9

4

1

     -Proprietate publică

2

2

2

2

2

1

     -Proprietate privată

7

7

7

7

2

:

Cabinete medicale scolare

27

30

30

31

31

32

     -Proprietate publică

27

30

30

31

31

32

Cabinete medicale studentesti

1

1

1

1

1

1

     -Proprietate publică

1

1

1

1

1

1

Cabinete medicale de familie

228

228

229

228

233

233

     -Proprietate publică

155

155

156

155

:

:

     -Proprietate privată

73

73

73

73

233

233

Cabinete stomatologice

168

167

167

179

179

180

     -Proprietate publică

35

35

35

35

1

1

     -Proprietate privată

133

132

132

144

178

179

Cabinete stomatologice scolare

7

7

7

7

7

7

     -Proprietate publică

7

7

7

7

7

7

Cabinete medicale de specialitate

104

104

104

116

116

116

     -Proprietate privată

104

104

104

116

116

116

Societate civila medicala de specialitate

1

1

1

1

:

:

     -Proprietate privată

1

1

1

1

:

:

Farmacii

121

121

121

121

121

121

     -Proprietate publică

9

9

9

9

9

9

     -Proprietate privată

112

112

112

112

112

112

Puncte farmaceutice

39

39

39

39

39

39

     -Proprietate privată

39

39

39

39

39

39

Depozite farmaceutice

:

:

:

:

:

1

     -Proprietate publică

:

:

:

:

:

1

Crese

2

2

2

:

:

:

     -Proprietate publică

2

2

2

:

:

:

Laboratoare medicale

54

52

57

50

49

62

     -Proprietate publică

31

29

35

28

27

40

     -Proprietate privată

23

23

22

22

22

22

Laboratoare de tehnica dentara

37

37

37

35

35

35

     -Proprietate publică

1

1

1

1

1

:

     -Proprietate privată

36

36

36

34

34

35

Centre de transfuzie

1

1

1

1

1

1

     -Proprietate publică

1

1

1

1

1

1

Alte tipuri de cabinete medicale

7

7

6

5

4

4

     -Proprietate publică

7

7

6

5

4

4