Populaţia ocupată civilă, pe activităţi ale economiei naţionale în Anul 2016 ( la sfârşitul anului) – Activităţi CAEN Rev. 2 -

                                                                                                                                                                         mii persoane

Activităţi - CAEN Rev.2

Centru

Alba

Braşov

Covasna

Harghita

Mureş

Sibiu

Total economie

1036,2

159,9

253,2

81,8

127,6

222,8

190,9

Agricultură, silvicultură şi pescuit

173,9

34,4

23,1

17,5

30,2

48,6

20,1

Industrie din care:

314,6

53,9

72,6

26,0

35,0

58,7

68,4

Industrie extractivă

7,3

1,3

0,7

0,2

0,6

2,4

2,1

Industrie prelucrătoare

286,1

49,6

66,2

24,0

31,9

51,7

62,7

Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă
şi aer condiţionat

5,6

0,8

1,6

0,2

0,5

1,6

0,9

Distribuţia apei; salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de decontaminare

15,6

2,2

4,1

1,6

2,0

3,0

2,7

Construcţii

75,9

9,2

27,0

4,0

7,9

14,3

13,5

Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; repararea autovehiculelor şi motocicletelor

153,1

22,7

40,4

11,9

19,0

34,3

24,8

Transport şi depozitare

56,7

8,8

14,5

4,0

5,5

12,2

11,7

Hoteluri şi restaurante

30,4

3,2

10,6

2,7

3,4

5,3

5,2

Informaţii şi comunicaţii

18,9

0,6

7,6

0,6

3,1

2,9

4,1

Intermedieri financiare şi asigurări

8,2

0,9

2,2

0,6

0,7

1,6

2,2

Tranzacţii imobiliare

3,7

0,7

1,3

0,1

0,2

0,8

0,6

Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice

17,1

2,2

5,7

1,4

1,9

2,6

3,3

Activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii suport

33,1

2,5

12,1

1,8

1,9

6,7

8,1

Administraţie publică şi apărare; asigurări sociale din sistemul public

22,2

4,0

5,4

2,0

2,9

4,3

3,6

Învăţământ

48,2

6,2

10,8

4,1

7,3

11,2

8,6

Sănătate şi asistenţă socială

50,8

7,2

11,8

3,6

5,9

12,7

9,6

Activităţi de spectacole, culturale şi recreative

8,8

0,7

2,4

0,7

0,8

1,9

2,3

Alte activităţi de servicii

20,6

2,7

5,7

0,8

1,9

4,7

4,8

 

 

 

 

 

 

 

 

     SURSA: Balanta fortei de munca - la sfârsitul anului.