Veniturile totale ale principalelor categorii de gospodării, Ón 2016

 

 

 

Regiunea

Total

Gospodării de:

 

gospodării

 

 

 

Salariaţi

Agricultori

Şomeri

Pensionari

 

Centru

 

 

 

 

Lei(RON), lunar pe o persoană

 

Venituri totale

1136,27

1406,91

704,59

488,58

1090,87

 

 

Procente (%)

 

Venituri băneşti 

89,4

92,6

71,7

83,5

85,8

 

din care: 

 

 

 

 

 

    Salarii brute şi alte drepturi salariale

59,8

86,2

20,2

44,0

24,8

 

     Venituri din agricultură

1,9

0,1

36,8

0,2

1,1

 

  Venituri din activităţi neagricole independente

3,6

0,5

3,9

3,1

0,9

 

     Venituri din prestaţii sociale

22,3

5,1

9,9

25,6

57,7

 

     Venituri din proprietate

0,1

0,1

-

-

0,1

 

Contravaloarea veniturilor Ón natură obţinute de salariaţii şi beneficiarii de prestaţii sociale

1,6

1,6

1,5

2,0

1,7

 

 

Contravaloarea consumului  de produse agricole din  resurse proprii

 

 

9,0

5,8

26,8

14,5

12,5