Structura populației ocupate1), în profil teritorial, după statutul  

          profesional, pe grupe de vârstă, sexe și medii, în anul 2016  

 

 

 

Macroregiunea
Regiunea de dezvoltare
Statutul profesional

Total

din care, în vârstă de muncă (%):
 

65 ani și
peste (%)
 
 

populație

ocupată

Total
15-64 ani
 

grupe de vârstă (ani)
 

(mii persoane)

 

15-24

25-34

35-44

45-54

55-64

 

 

 

   Centru

Total,

922

99,4

4,9

24,8

30,6

25,5

13,6

0,6

din care:

   Salariat

778

99,8

4,5

25,8

30,8

25,4

13,3

0,2

   Patron

11

99,2

 -

15,0

31,7

41,7

10,8

0,8

   Lucrător pe cont propriu

117

96,9

6,0

19,0

30,8

26,2

14,9

3,1

   Lucrător familial neremunerat

16

97,2

18,9

27,9

19,5

13,7

17,2

2,8

 

Masculin  

Total,

535

99,3

5,9

24,7

29,9

24,5

14,3

0,7

din care:

   Salariat

426

99,7

5,4

26,1

29,9

23,8

14,5

0,3

   Patron

8

99,5

 -

13,1

28,2

46,3

11,9

0,5

   Lucrător pe cont propriu

93

97,4

6,0

18,6

31,3

27,3

14,2

2,6

   Lucrător familial neremunerat

8

100,0

33,6

31,6

20,2

7,8

6,8

 -

 

Feminin /  

Total,

387

99,5

3,6

25,0

31,4

26,9

12,6

0,5

din care:

   Salariat

352

99,9

3,5

25,4

31,8

27,4

11,8

0,1

   Patron

2)

98,4

 -

20,9

42,3

27,7

7,5

1,6

   Lucrător pe cont propriu

24

95,0

6,2

20,6

28,9

21,6

17,7

5,0

   Lucrător familial neremunerat

8

94,4

4,2

24,3

18,8

19,5

27,6

5,6

 

Urban

Total,

587

99,7

3,5

25,3

30,5

25,7

14,7

0,3

din care:

   Salariat

544

99,8

3,4

25,6

30,8

25,5

14,5

0,2

   Patron

2)

98,7

 -

16,3

29,9

41,0

11,5

1,3

   Lucrător pe cont propriu

32

98,1

3,4

21,0

27,0

28,3

18,4

1,9

   Lucrător familial neremunerat

2)

99,3

10,6

31,4

30,8

15,8

10,7

0,7

 

Rural

Total,

335

98,8

7,5

24,0

30,6

25,1

11,6

1,2

din care:

   Salariat

234

99,8

7,0

26,2

30,8

25,3

10,5

0,2

   Patron

2)

100,0

 -

13,1

34,4

42,8

9,7

 -

   Lucrător pe cont propriu

85

96,5

7,0

18,2

32,3

25,4

13,6

3,5

   Lucrător familial neremunerat

12

96,3

22,4

26,5

14,7

12,8

19,9

3,7

 

MACROREGIUNEA DOI

Total,

2527

94,4

7,5

20,8

27,4

24,1

14,6

5,6

din care:

   Salariat

1445

99,6

4,7

24,1

31,4

27,3

12,1

0,4

   Patron

27

98,6

1,3

17,1

31,1

35,5

13,6

1,4

   Lucrător pe cont propriu

664

85,4

4,6

13,6

23,8

22,6

20,8

14,6

   Lucrător familial neremunerat

391

90,5

23,3

21,0

18,6

14,1

13,5

9,5

 

Masculin  

Total,

1445

95,4

8,2

21,8

27,0

23,8

14,6

4,6

din care:

   Salariat

822

99,4

4,5

24,6

30,3

26,8

13,2

0,6

   Patron

19

98,2

0,3

17,8

29,2

37,1

13,8

1,8

   Lucrător pe cont propriu

480

87,5

5,0

14,5

24,9

23,0

20,1

12,5

   Lucrător familial neremunerat

124

99,0

45,5

32,4

13,2

4,8

3,1

1,0

 

Feminin  

Total,

1082

93,2

6,6

19,5

28,0

24,5

14,6

6,8

din care:

   Salariat

623

99,8

4,8

23,5

32,9

27,9

10,7

0,2

   Patron

2)

99,5

3,8

15,3

35,9

31,4

13,1

0,5

   Lucrător pe cont propriu

184

80,0

3,6

11,5

20,9

21,5

22,5

20,0

   Lucrător familial neremunerat

267

86,5

13,0

15,7

21,1

18,4

18,3

13,5

 

Urban

Total,

1131

99,2

3,9

24,2

29,9

27,6

13,6

0,8

din care:

   Salariat

981

99,6

3,4

24,5

30,6

27,8

13,3

0,4

   Patron

17

99,6

 -

19,5

28,9

37,4

13,8

0,4

   Lucrător pe cont propriu

108

96,7

6,1

22,1

26,1

25,8

16,6

3,3

   Lucrător familial neremunerat

25

94,1

20,6

24,0

16,8

21,5

11,2

5,9

 

Rural

Total,

1396

90,6

10,4

18,1

25,4

21,2

15,5

9,4

din care:

   Salariat

464

99,6

7,4

23,3

33,1

26,1

9,7

0,4

   Patron

11

96,8

3,6

13,0

34,7

32,2

13,3

3,2

   Lucrător pe cont propriu

556

83,2

4,3

12,0

23,4

22,0

21,5

16,8

   Lucrător familial neremunerat

366

90,3

23,6

20,8

18,7

13,6

13,6

9,7

 

 

1) Datele pentru anul 2016 au fost calculate în funcție de populația rezidentă având în vedere criteriul  reședinței obișnuite,

    în condiții de comparabilitate cu rezultatele definitive ale Recensământului Populației și al Locuințelor - 2011.

2) Datele calculate prin extindere nu sunt fiabile datorită numărului redus de cazuri observate.