Structura populaţiei ocupate1), īn profil teritorial, după nivelul de educaţie,

          pe grupe de vārstă, sexe şi medii, īn anul 2016  

 

 

 

 

 

Macroregiunea
Regiunea de dezvoltare
Nivel de educaţie

Total

din care, īn vārstă de muncă (%):
 

65 ani şi peste (%)
 

populaţie

ocupată

Total
15-64 ani
 

grupe de vārstă (ani)
 

(mii persoane)

 

15-24

25-34

35-44

45-54

55-64

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centru

 

Total

Total

922

99,4

4,9

24,8

30,6

25,5

13,6

0,6

Superior

212

99,6

1,5

33,8

33,3

20,2

10,8

0,4

Mediu

588

99,5

5,5

21,4

29,7

28,6

14,3

0,5

Postliceal de specialitate

 sau tehnic de maiştri

29

98,9

0,8

29,6

37,9

20,6

10,0

1,1

Liceal

381

99,9

6,8

22,9

31,4

27,9

10,9

0,1

Profesional

178

98,9

3,4

16,9

24,9

31,3

22,4

1,1

Scăzut

122

98,2

8,2

25,6

29,8

20,1

14,5

1,8

Gimnazial

108

98,0

7,9

25,9

29,2

19,7

15,3

2,0

Primar sau fără şcoală absolvită

14

99,4

10,8

23,9

34,3

22,8

7,6

0,6

 

 

Masculin   

Total

535

99,3

5,9

24,7

29,9

24,5

14,3

0,7

Superior

105

99,4

1,0

32,0

33,6

19,5

13,3

0,6

Mediu

344

99,3

6,3

21,7

28,5

27,4

15,4

0,7

Postliceal de specialitate

 sau tehnic de maiştri

11

98,5

 -

24,7

32,9

22,0

18,9

1,5

Liceal

208

99,8

8,3

24,5

29,9

26,4

10,7

0,2

Profesional

125

98,6

3,8

16,8

25,6

29,6

22,8

1,4

Scăzut

86

98,9

9,8

27,8

31,4

18,9

11,0

1,1

Gimnazial

75

98,9

9,4

28,6

31,0

18,4

11,5

1,1

Primar sau fără şcoală absolvită

11

99,2

12,4

22,8

34,5

22,2

7,3

0,8

 

 

Feminin   

Total

387

99,5

3,6

25,0

31,4

26,9

12,6

0,5

Superior

107

99,8

2,0

35,6

33,0

20,8

8,4

0,2

Mediu

244

99,8

4,2

21,1

31,5

30,2

12,8

0,2

Postliceal de specialitate

 sau tehnic de maiştri

18

99,2

1,4

32,7

41,2

19,8

4,1

0,8

Liceal

173

99,9

5,0

21,0

33,2

29,6

11,1

0,1

Profesional

53

99,7

2,5

17,2

23,1

35,5

21,4

0,3

Scăzut

36

96,4

4,5

20,3

25,7

23,0

22,9

3,6

Gimnazial

33

96,1

4,5

19,7

25,1

22,8

24,0

3,9

Primar sau fără şcoală absolvită

2)

100,0

3,7

28,4

33,3

25,4

9,2

 -

 

 

Urban

Total

587

99,7

3,5

25,3

30,5

25,7

14,7

0,3

Superior

181

99,6

1,0

34,0

32,7

20,7

11,2

0,4

Mediu

366

99,7

4,4

21,3

29,1

28,9

16,0

0,3

Postliceal de specialitate

 sau tehnic de maiştri

23

98,8

0,7

26,4

36,0

24,2

11,5

1,2

Liceal

241

99,8

5,9

23,1

30,2

28,3

12,3

0,2

Profesional

102

99,7

1,7

15,8

25,1

31,2

25,9

0,3

Scăzut

40

99,1

6,1

22,6

33,3

19,7

17,4

0,9

Gimnazial

35

99,3

4,2

24,5

32,2

18,8

19,6

0,7

Primar sau fără şcoală absolvită

2)

98,2

19,3

9,9

40,8

26,3

1,9

1,8

 

 

Rural

Total

335

98,8

7,5

24,0

30,6

25,1

11,6

1,2

Superior

31

99,2

4,6

32,9

36,9

16,8

8,0

0,8

Mediu

222

99,2

7,3

21,7

30,7

28,0

11,5

0,8

Postliceal de specialitate

 sau tehnic de maiştri

2)

99,2

1,4

41,1

45,0

7,3

4,4

0,8

Liceal

140

99,9

8,3

22,6

33,5

27,0

8,5

0,1

Profesional

76

97,9

5,7

18,5

24,5

31,5

17,7

2,1

Scăzut

82

97,7

9,3

27,1

28,0

20,3

13,0

2,3

Gimnazial

73

97,4

9,6

26,6

27,7

20,2

13,3

2,6

Primar sau fără şcoală absolvită

9

100,0

6,1

31,7

30,6

20,7

10,9

 -

 

1) Datele pentru anul 2016 au fost calculate īn funcţie de populaţia rezidentă avānd īn vedere criteriul  reşedinţei obişnuite,

    īn condiţii de comparabilitate cu rezultatele definitive ale Recensămāntului Populaţiei şi al Locuinţelor - 2011.

2) Datele sunt nefiabile datorită numărului redus de cazuri observate. / Data are not reliable due to the low number of observed cases.